120. rocznica urodzin “Prymasa Tysiąclecia”

1 sierpnia 2021, godz. 17:00

Z okazji 120 rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego w klasztorze ojców bernardynów w Warcie odbył się w szczególny koncert, podczas którego wystąpili soliści Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Łódzkie Trio Instrumentalne.

Chcesz pomóc nam ratować zabytek?