Kolędujemy dla Sylwka i Daniela

6 stycznia 2022, godz. 17:00

W styczniowe popołudnie odbył się koncert charytatywny “Kolędujemy dla Sylwka i Daniela”.

Środki zebrane w trakcie koncertu zostały przeznaczone na pomoc.

Wystąpili:

Chór mieszany Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo w Łodzi – Dyrygent: Michał Włodarczyk.

Chór mieszany Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi – Dyrygują: Rafał Wiecha i Dawid Ber

Chór męski Lutnia w Warcie – Dyrygują: Kamil Gruszczyński i Dawid Ber. Akompaniator – Marcin Penkala

Wpłaty prosimy kierować na KONTO BANKOWE Bank Spółdzielczy w Warcie 02 9270 0006 0025 9440 3000 0002Nr KRS: 0000322200

Chcesz pomóc nam ratować zabytek?