Koncert Chóralny

26 września 2021, godz. 17:00

Wystąpili:

Chór Męski “Lutnia” w Warcie
pod dyrekcją Dawida Bera i Kamila Gruszczyńskiego

Chór “Cantate Deo” z parafii NSJ w Sieradzu
pod dyrekcją Przemysława Pawlaka

Chór Nauczycielski Turkowskiego Towarzystwa Śpiewaczego w Turku
pod dyrekcją Kamili Pacześnej

Chcesz pomóc nam ratować zabytek?