Historia

Kościoła

1457  Mieszczanie Wartscy, Świętosław i Anna Darmopychowie oraz Dorota Kurska i Dorota Zarębina, ofiarowują ziemię pod budowę kościoła i klasztoru oo. Bernardynów.

1468  Kanonik Kruszwicki ks. Gerard z Brudzewa, buduje drewniany kościół i klasztor. Sprowadzenie oo. Bernardynów do Warty.

1482  Po dwukrotnych pożarach gwardian o. Paweł Dobroń z Warty kładzie fundamenty pod budowę murowanego kościoła i klasztoru. Kościół wybudowano w stylu gotyckim.

1498; 1593  Królowie Jan Olbracht i Zygmunt III potwierdzają zapisy i nadania ziemi dla klasztoru.

1516  O. Franciszek z Sieradza wykonuje polichromię kościoła (zachowały się tyko fragmenty w prezbiterium i krużganku klasztornym) oraz do wielkiego ołtarza maluje tryptyk „wniebowzięcie (zachowana część środkowa znajduje się obecnie w katedrze włocławskiej).

1610 -1612  Z funduszów Wojciecha Kobierzyckiego z Lipic dobudowano boczną kaplicę św.Anny w stylu renesansowym.

1625 -1630  Kościół otrzymuje obrazy szkoły Tomasza Dolabelli  „Sad Boży” „Wizja św. Antoniego” i „Wizja św. Stanisława”.

1640  Powstaje renesansowy marmurowy sarkofag Sługi Bożego Rafała z Proszowic i płaskorzeźba o. Melchizedeka z Warty.

1666  Dobudowano barokową wieżę z prawej strony fasady kościoła.

1696 -1708  Gruntowny remont kościoła. Wymiana fundamentów. Przebudowa sklepienia z gotyckiego na barokowe. Poszerzono filary, sklepienie w nawie podwyższono o siedem łokci. Ołtarz główny zmieniono z gotyckiego na barokowy. Pracami kierował architekt włoski Antonio Wini.

Na cmentarzu wzniesiono kaplicę św. Barbary z funduszów Jana Wolskiego  skarbnika wieluńskiego.

Organy wykonują Bracia Bernardyni: Antoni z Wilna i Klemens Łopiński.

1724 -1726  Artysta rzeźbiarz Stanisław Wolniewicz wykonuje ołtarz Sługi Bożego Rafała z Proszowic, św. Franciszka oraz według wszelkiego prawdopodobieństwa Matki Bożej, św. Antoniego oraz ambonę Złocenia tych prac oraz chóru wykonał br. Jacek Uzdowski.

1756  Artyści bernardyńscy: br. Walenty Żebrowski, br. Cyprian Kayzer, br. Błażej Kopański wykonują polichromię w kaplicy św. Anny.

1756 -1762  Wykonanie polichromii w prezbiterium i nawie przez tych samych braci zakonnych.

1761  Dobudowano drugą barokową wieżę i kruchtę.

1795 -1836  Założenie przez oo. Bernardynów szkoły elementarnej i średniej oraz seminarium nauczycielskiego.

1864  Na mocy dekretu carskiego kasacyjnego, klasztor konwentem etatowym.

1898  Wywiezienie zakonników. Opiekę nad kościołem przejmują księża diecezjalni.

1908  Założenie szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w budynkach poklasztornych.

1929  Powrót oo. Bernardynów do kościoła i części klasztoru.

1937  Odnowienie polichromii w prezbiterium przez artystę malarza Jana Migdalskiego.

1941  Zamknięcie kościoła i usunięcie zakonników przez Niemców. Kościół zamieniono na magazyn zboża.

1945  Powrót zakonników.

1957  Gruntowna konserwacja polichromii w kaplicy św. Anny wykonana przez artystów konserwatorów z państwowej pracowni konserwacji zabytków z Warszawy.

1963-1967  Gruntowna konserwacja polichromii w głównej nawie wykonana przez artystę konserwatora mgr. Danutę Majda i zespół.

Przewodnik

Pielgrzymi i turyści przybywający do naszego kościoła, mogą poprosić o przewodnika, który przedstawi jego historię. Prosimy kontaktować się z:

  • Brat Hiacynt
  • 886 046 932

Chcesz pomóc nam ratować zabytek?